Reglementen-Réglements

Begeleiders/Toegang tot het parc-fermé (rennerskwartier op het middenterrein)

1. Tot het Rennerskwartier op het middenterrein van de baan hebben uitsluitend toegang:

• De deelnemende renners;

• Per renner één begeleider;

• Geaccrediteerde begeleiders (dit zijn uitsluitend gelicentieerde trainers, soigneurs, mecanicien of sportartsen of begeleiders waarvan vastgesteld kan worden dat zijdaadwerkelijk functioneren als de hiervoor genoemde licentiehouders).

• Geaccrediteerden zijn verplicht hun accreditatie zichtbaar te dragen.

• Geaccrediteerde vertegenwoordigers van de organisatie, de jury, de medische dienst, overheidsinstanties, de pers of andere media en door de organisatie of de Belgian Cycling aangewezen personen.


2. Tot het Rennerskwartier op het middenplein van de baan hebben geen toegang:

• Kinderen, huisdieren en personen zonder duidelijk aanwijsbare functie.


3. In het rennerskwartier en op het middenplein toeganglijk voor het publiek is het nuttigen van alcoholische dranken verboden.


4. Renners waarvan begeleidende personen zonder geldige accreditatie niet voldoen aan het verzoek om het rennerkwartier te verlaten, worden van verdere deelname aan de kampioenschappen/pistemeeting uitgesloten.


5. Renners die getransfereerd zijn van ploegen en nog niet beschikken over hun nieuwe kledij mogen ENKEL EN ALLEEN rijden met neutrale kledij zonder publiciteit.


6. Men kan enkel starten met een geldige licentie.


7. Vanaf het moment dat de wedstrijd van start gaat, zullen alle begeleidende personen van de renners het rennerskwartier verlaten, behalve van deU15categorie.